Available courses

Category: OFW RISE

Ang OFW RISE Program ay libreng online training para sa mga OFWs na bumalik ng Pilipinas. Matutunan dito kung paano maging isang entrepreneur, mga paraan upang makabuo ng negosyong pangkabuhayan at maaring pagkakitaan.